Hz Ebu Bekr (r.a.) Efendimiz'in Münacaatı مُنَاجَاةُ سَيّدنَا اَبِي بَكْرٍ الصّدّيقِ رضى الله عنه

 

Eyne Musa,eyne İsa,eyne Yahya,eyne Nuh,
Ente ya sıddk’u-asi tüb’ilel-Mevlel Celil!
Cu’dbi lutfik ya ilahi,melleh’ü-zadün kalil
Müflisü’m-bis’sıdkiyeti indebabik ya Celil!
Zenbuhu zenbun azimun, fağfiri'z zenbi'l azim
İnnehu şahsun ğaribun, müznibun abd'un zelil
Minhu isyanun ve nisyanun ve sehvun ba'de sehv.
Minke ihsanun ve fadlun ba'de i'tai'l cezil
Gale ya rabbi zünübi misle ramlin ya yuad
Feg fu anni kulli zenbin vesfeh essafhal cemil
Keyfe hali ya ilahi leyse li hay rul amel
Su ü ag mali kesirun ze du ta ati galil
Afini min kulli dain vak di an ni ha ceti
İnne li galben segımen en te min yeş fil alil
Külli nari’übridi ya Rabbi fi Hakk’ı kema’,
Kulte kulna ya nar-u kuni ente fi hakkı’l Halil.
Ente Şafi,ente Kafi,fi muhimmati’l umur,
Ente Rabbi,ente hasbi,ente li ni’mel-Vekil.
Rabbi hebli kenze fadlin ente vehhedun kerim
Ağtini mafi damirin dulleni hayred delil
Heblena mülken kebiran neccina mimma nehaf
Rabbena iz ente gadi vel münadi cebrail 

 

 

أَيْنَمُوسَىأَيْـنَعِيسَىأَيْـنَيَحْيَأَيْنَنُوحْ
أَنْـتَيَاصِدِّيقُصَادِقْتُـبْلَناالْمَوْلَىالْجَلِيلْ.
جُدْبِلُطْفِكَيَـاإِلهِيمَـنْلَـهُزَادٌقَـلِيـلْ
 مُفْلِـسٌبِالصِّدْقِيَأْتِـيعِنْدَبَابِـكَيَاجَلِيلْ
 ذَنْبُهُذَنْبٌعَظِيمٌفَاغْفِرِالـذَّنْـبَالْعَظِيـمْ
إِنَّهُشَخْـصٌغَرِيبٌمٌذْنِـبٌعَبْـدٌذَلِيـلٌ
 مِنْهُعِصْيَـانٌوَنِسْيَـانٌوَسَهْـوٌبَعْدَسَهْـوْ
 مِنْكَإِحْسَانٌوَفَضْلٌبَعْـدَإِعْـطَاءِالْجَزِيـلْ
 قَالَيَارَبِّذُنُـوبِـيمِثْلَرَمْـلٍلاَيـُعَـدْ
 فَاعْفُعَنِّيكُلَّذَنْبٍوَاصْفَحِالصَّفْحَالْجَمِيلْ
 كَيْفَحَالِييَاإِلهِيلَيْسَلِيخَيْـرُالْعَـمَـلْ
 سُؤُأَعْمَـالِيكَثِيرٌزَادُطَاعَـاتِيقَلـِيـلْ
 عَافِـنِيمِنْكُلِّدَاءٍوَاقْـضِعَـنِّيحَاجَتِي
 إِنَّلِـيقَلْبًاسَقِيـمًاأَنْتَمَنْيَشْفِيالْعَلِيلْ
 قُلْلِنَارِيابْرِدِييَارَبِّفِيحَـقّـِيكَـمَا
 قُلْتَ  يَانَاُركُونِيبرداًأَنْتَفِيحَقِّالْخَلِيلْ
 أَنْتَشَافِـيأَنْتَكَافِـيفِيمُهِمَّاتِاْلأُمُورْ
أَنْتَرَبِّيأَنْتَحَسْبِيأَنْتَلِينِعْمَالْوَكِيـلْ
 رَبِّهَبْلِيكَنْزَفَضْلٍأَنْتَوَهَّابٌكَرِيـمْ
أَعْطِنِـيمَافِيضَمِيرِيدُلَّنِيخَيْرَالدَّلِيـلْ
هَبْلَنَامُلْكًاكَبِـيرًانَجِّـنَامِمَّانَـخَـافْ
 رَبَّنَاإِذْأَنْـتَقَاضِيوَالْمُنَـادِيجَبْرَائِيـلْ