Salavat-ı Meşiş - الصلوات صلاة المشيش

İmam Ebil Hasen Eş-Şazeli (R.A.)'ın şeyhi Seyyid Abdus Selam bin Meşiş Hazretleri'nin Salavat-ı Şerifi