İstiğfar El Futul Arabi

Estağfirullah (3 kere) el âžiymu lena, veli valideyna,
velil mu’minine velil mu’minati,
velil muslimiyne velil muslimati,
el eĥyai minhum vel emvati velimen kane
ĥæqqun âleyna vel vacibat.